Put opce

Put opce

Put opce je dohoda mezi dvěma stranami, která dává právo kupujícímu opce prodat příslušné množství aktiva za předem dohodnutou cenu do předem dohodnuté doby expirace opce. Prodávající má naopak povinnost obchod uskutečnit v závislosti na rozhodnutí kupujícího.Takové právo si samozřejmě kupující nekupuje zadarmo, musí za něj zaplatit tzv. opční prémii. Výška opční prémie je zavislá na mnoha faktorech, zejména na vzdálenosti opce od strike ceny, době expirace opce a volatilitě podkladu.

Příklad:

Jedná se o put opci na MCD se strike cenou 90 USD s expirací v červnu 2014.

Kupující: Kupuje opce a platí opční prémium. Výměnou za to má právo do expirace v červnu kdykoli uplatnit opci a prodat určitý počet akcií MCD (1 opce = 100 akcií) za cenu 90 USD nehledě na tržní cenu.

Prodávající: Je zde vypisovatelem opce, který obdrží opční prémium. Za to, ale má povinnost kdykoli od kupujícího do expirace v červnu nakoupit určitý počet akcií MCD za cenu 90 USD nehledě na tržní cenu.

Pokud dojde k uplatnění opce a kupující opce nedrží na účtu akcie MCD ve výši uplatněného prodeje, bude vstupovat do krátké pozice na ceně 90 USD.

V momentě uplatnění prodávající opce nakoupí od kupujícího opce určitý počet akcií MCD za cenu 90 USD.

Put opce nám může sloužit jednak ke spekulačním obchodům, ale hlavně i pro účely zajištění proti riziku.

Put opce

Put opce