Call opce

Call opce je dohoda mezi dvěma stranami, která dává právo kupujícímu opce nakoupit příslušné množství aktiva do doby expirace opce. Prodávající má naopak povinnost obchod uskutečnit v závislosti na rozhodnutí kupujícího. Jednoduše je obchodník, který si koupí call opci v tzv. dlouhé pozici a spekuluje na růst ceny podkladového aktiva.

Příklad:

Řekněme, že opce, kterou kupujeme za příslušnou opční prémii, je call opce. Očekáváme, že se cena námi sledovaného aktiva, třeba akcií Nokie, bude pohybovat nad $3 plus opční prémie. Spekulujeme tedy na růst ceny. Pokud se cena během některého dne do 1.3. vyšplhá například na $3.50, tak své právo na otevření pozice využijeme a automaticky se ocitneme v ziskové pozici, protože akcie Nokie nakoupíme za $3, ale jejich aktuální cena na trhu je $3.50 a tudíž  bychom realizovali zisk 50 centů na jednu akcii. Pochopitelně musíme započítat transakční náklady a především velikost opční prémie. Pokud by cena naopak klesla, necháme opci jednoduše propadnout a naše ztráta bude opční prémie, kterou jsme za ni zaplatili.