Co jsou to opce?

Opce (anglicky ,,options“) je v podstatě právo, které si obchodník kupuje k určitému aktivu. Je to právo, které mu umožňuje koupit („předkupní“ právo) nebo prodat (,,předprodejní“ právo) příslušné aktivum v předem stanovenou dobu, té si říká ,,doba expirace“ a za předem stanovenou cenu, která se nazývá ,,strike price“.

Charakteristika opce

V čem se liší od ostatních finančních derivátů? Především tím, že si takzvané protistrany nejsou rovny. Jinými slovy kupující nemá povinnost obchod v příslušném předem stanoveném čase uskutečnit. Naproti tomu prodávající má naopak povinnost obchod uskutečnit v závislosti na rozhodnutí kupujícího. Za tuto službu však musí kupující prodávajícímu, kterému se říká vypisovatel, zaplatit takzvanou opční prémii. Opční prémie je samozřejmě nižší než cena aktiva, ke kterému je nakoupeno opční právo.

Jednoduše řečeno, pokud takový obchod obchodník uzavře, tak se jeho právo nevztahuje přímo na vlastnictví aktiva, ale má právo na jeho odkup během předem smluveného časového období a zároveň je jediným, kdo tak může učinit do doby expirace opce. Je to vlastně takové pojištění určitého aktiva na trhu, o které máte zájem.