Opce ITM

Takzvané opce ,,v penězích“ (in the money) jsou všechny opce, které v případě call opcí mají strike níže, než je spotová (aktuální) cena daného podkladového aktiva a v případě put opcí jsou to opce, které mají strike výše, než je spotová (aktuální) cena podkladového aktiva. Vnitřní hodnota akcie je tedy rozdíl mezi spotovou cenou a cenou strike.

Pro ilustraci jednoduchý příklad. Vezměme si nějaké podkladové aktivum, které se právě prodává za cenu 150 a my očekáváme, že cena během třech týdnů bude růst. Koupíme si opci se strike cenou 160 a budeme vyčkávat. Cena vzrostla na 165 a naše opce tudíž zhodnotila, její hodnota je nyní 5 měnových jednotek. Jakmile v tomto příkladu překročí spotová cena 160, tak naše opce zhodnocuje, jako bychom byli v dlouhé pozici. ITM opce mají tudíž vedle časové hodnoty i vnitřní hodnotu a tím pádem jsou dražší.