Nákup opcí

Nákup opcí nemusí být vždy jednoduchou záležitostí

Při nakupování opcí si musíme dávat pozor na aktuální likviditu dané opce a od ní se odvíjející spread mezi nabídkou a poptávkou. Pokud se pozor nedáme a čistě jen zadáme tržní nákupní pokyn, mohli bychom se velice divit.

Jak tedy na nákup opcí?

v první řadě je třeba vědět alespoň orientační ceny nabídky a poptávky a zobchodované objemy. Na to většinou potřebujeme předplatit si data u burz, kde plánujeme obchodovat. Data většinou nejsou drahá (např. u Lynx zaplatíte pouze 1.50 USD za přístup k živým datům na všechny opce obchodované v USA za měsíc).

Jakmile víme zobchodované objemy, víme,  zda-li se daný kontrakt obchoduje či ne. Pokud se kontrakt obchoduje alespoň ve stovkách nebo tisících kontraktů denně, máme šanci, že na trhu bude dostatečná likvidita, pokud se, ale na trhu zobchoduje pouze pár kontraktů denně a my chceme koupit více než jeden či dva, nejspíše ani nebudeme vyplněni a pokud ano, tak za dosti nepříznivou cenu.

Jakmile jsme tedy zjistili, zda-li je vůbec na trhu protistrana, která by nám kontrakty prodala, budeme hledat vstupní cenu pro nákup opcí.

Nejdříve se podíváme jaký je spread. Ten může být vcelku široký, jak je u opcí zvykem. Pokud bychom čistě zadali tržní pokyn riskujeme, že budeme vyplněni za ceny na hranici tohoto širokého spreadu nebo klidně ještě hůře jelikož trhu říkáme, že jsme ochotni nakoupit za jakoukoli aktuální cenu na trhu, ale kdo nám nakonec prodá a za jakou cenu předem nevíme. Samozřejmě bychom měli dostat aktuální nejlepší cenu na trhu, ale kdo ví jaká to ve skutečnosti je, když se čekající objednávky protistran mohou přesouvat velmi rychle.

Řešením tedy je používat limitní příkazy. Limitním příkazem říkáme trhu, že nakoupit chceme, ale za námi předem definovanou limitní cenu. Obdržíme tedy v nejhorším případě tuto cenu nebo jakoukoli lepší.

Kam limitní cenu umístíme? Nemusíme ji umísťovat přímo na hranice spreadu. Pokud je spread například na hranici 0.5 a 0.7, nebudeme umísťovat limitní příkaz na 0.7, abychom co nejdříve nakoupili. V rámci spreadu mohou čekat ještě nějaké objednávky ať již limitní či tržní, které by se mohli spárovat s naší, není tedy vůbec na škodu takový limitní příkaz umístit uvnitř spreadu a pokud nejsme vyplněni tak až následně měnit a posouvat limitní cenu.

První příkaz tedy můžeme například umístit na 0.55, poté 0.6, 0.65 a pokud i pak nejsme stále vyplněni, můžeme zkusit 0.7.

Takto bychom měli náš nákup opcí zvládnout bez zbytečných chyb a ztrát.

nákup opcí

Přejeme mnoho úspěchů.