Nekrytý výpis

Nekrytý výpis – co to je?

Nekrytý výpis opce je, když prodáme opci (vypíšeme ji) aniž bychom se nějakým způsobem zajistili proti velikosti případné ztráty.

Pokud například vypíšeme kupní opci na nějaký akciový titul se strike cenou například 100 USD, obdržíme okamžitě opční prémii, ale pokud akcie půjde nad 100 USD, začne se nám tvořit ztráta.

Jakmile je titul nad strike cenou, začíná již pro protistranu být výhodné opci uplatnit a nakoupit od nás za předem domluvenou cenu (strike cena = 100 USD) namísto tržní ceny.

Pokud tedy například titul půjde na 1000 USD, může nakupující uplatnit opci a my mu musíme akcie prodat za 100 USD. na každé akcii bychom tedy tratili 900 USD.

Většinou jedna opce ovládá 100 ks akcií, na jedné opci bychom tedy realizovali ztrátu v tomto extrémním případě například 90 000 USD.

Samozřejmě, že tento případ je extrémní a my máme samozřejmě možnost opci uzavřít (opačnou transakcí a tedy zaplatit opční prémium v tomto případě), pokud se začneme dostávat do ztráty, ale pro názornost tento příklad poslouží dobře.

Nekrytý výpis opcí tedy může být vcelku rizikovou transakcí, pokud si nejsme vědomi rizik. Vstupujeme do transakce, kdy máme předem určený zisk a předem neomezenou ztrátu.

Nekryté výpisy nám ,ale naopak dokáží nabídnout příležitosti s velmi vysokou pravděpodobností zisku.

Nekrytý výpis