Opční prémie

Opční prémie je cena, kterou zaplatí kupující opce prodávajícímu (,,vypisovateli”). Hodnota opční prémie je složena z vnitřní hodnoty opce a z její časové hodnoty. Vnitřní hodnota opce je determinována cenou podkladového aktiva a její časová hodnota vyjadřuje pravděpodobnost, že daná opce bude poskytovat v době své splatnosti zisk, v okamžiku splatnosti opce je pak časová hodnota nulová. U akciových opcí jsou opční prémie uváděny v ceně na jednu akcii, přičemž jedna opce většinou obsahuje 100 kusů akcií.