Opční spready

Opční spready jsou kombinace opcí

Co to vlastně je opční spread? Opční spread znamená již dle nadpisu kombinaci. Kombinací myslíme zobchodování v rámci jednoho příkazu více než jeden typ opce.

O jinou opci se jedná, pokud se opce od sebe čímkoli liší. Může se jednat o rozdílnou expiraci, strike cenu, podklad, call/put nebo zda-li kupujeme či vypisujeme.

Příklad:

Pokud koupíme 1 opci CALL se strike cenou 80 USD a expirací v květnu 2014 a zároveň vypíšeme 1 opci CALL se strike cenou 80 USD a expirací v květnu 2014.

V tomto případě se jedná o opční spread, jelikož na jedná straně opci kupujeme a na druhé vypisujeme, plynou nám z obou tedy jiné podmínky.

Pokud bychom koupili například 2 opce CALL se strike cenou 80 USD a expirací v květnu 2014, nebude se jednat o opční spread jelikož se jedná o 2 stejné opce.

 

Proč opční spready obchodovat?

Existuje mnoho strategií, které využívají opční spready. Jedná se většinou o strategie, které kalkulují buď s tí, že trh se bude pohybovat v určitém pásmu, či o strategie, které naopak předpokládají prolomení pásma a významný pohyb jedním směrem. V těchto strategiích máme většinou omezené riziko, tedy známe maximální možnou ztrátu z provedeného obchodu již před jeho provedením jelikož se opce navzájem zajišťují či stačí jednoduše spočítat opční prémia.

Může se tak jednat o velmi dobré strategie, které lze použít například na trh, který stagnuje a nehýbe se a i na tom vydělat.

Princip výdělku na trhu, který se nehýbe je takový, že cena opce se odvíjí mimo jíné od doby do expirace, její cena tedy s časem klesá. Pokud utvoříme opční spread tak, abychom při zajištění prodávali opce a následně je kupovali blíže expiraci, budeme profitovat z poklesu časové hodnoty opce.

Princip výdělku na trhu, kde očekáváme silný průraz a pohyb je takový, že koupíme PUT i CALL opci na stejné strike ceně se stejnou expirací. Zaplatíme 2 opční prémia a to je naše maximální ztráta. Pokud trh zůstane na stejném místě tak realizujeme tuto ztrátu, pokud, ale trh zvolí směr, budeme realizovat zisk ať jedním či druhým směrem. Důležité je, aby byl následný pohyb dostatečně silný a my se dostali do zisku.

Opční spready