Řecká písmena

Řecká písmena

Tyto řecká písmena vyskytující se u opcí nejsou zrovna zanedbatelnou záležitostí. Kdo chce opce obchodovat, musí znát význam těchto písmen a umět s nimi pracovat.

Základní řecká písmena jsou Delta, Gamma, Théta, Vega. Existují ještě další 4, ale my se podíváme pouze na ty základní.

Delta:

Delta měří vliv změny ceny podkladu na cenu opce. Říká nám o kolik se změní cena opce při změně ceny podkladu o jeden bod. Hodnota delty se může pohybovat v rozmezí mezi -1 a 1. Při obchodování opcí na akcie je třeba si uvědomit, že 1 opce se vztahuje k 100 akciím (u futures 1 opce = 1 futures).

Gamma:

Gamma určuje rychlost změny delty. Říká nám o kolik se změní delta pokud se cena podkladu změní o jeden bod. Pro opční long pozici je gamma kladné, pro krátkou opční pozici je gamma záporné.

Théta:

Théta určuje změnu citlivosti opce na změnu času do expirace. Jelikož se cena opce mění s blížící se expirací, théta nám určí jak rychle budeme profitovat či ztrácet vlivem časového rozpadu hodnoty opce. Pro dlouhé opční pozice je théta záporná, pro krátké pozice je kladná.

Vega:

Vega určuje citlivost změny ceny opce na změnu volatility. Volatilita je další z faktorů, který ovlivňuje cenu opce (volatilnější podklad = dražší opce). Vega nám určí o kolik se změní cena opce, pokud se volatilita změní o 1%. Pro dlouhé opční pozice je vega kladné, pro krátké pozice je záporné.

Už ze základních informací je zřejmé, že řecká písmena je třeba znát, pokud se chceme opcemi zabývat na ziskové úrovni.

V příštích článcích si řekneme o jednotlivých písmenech více.

Řecká písmena

Přejeme mnoho úspěchů.