Slovník pojmů opcí

Slovník pojmů opcí aneb vysvětleme si základní termíny:

 

Opční prémie: Je to cena, kterou zaplatí kupující opce prodávajícímu (,,vypisovateli”). Hodnota opční prémie je složena z vnitřní hodnoty opce a z její časové hodnoty.

Vnitřní hodnota opce: Je determinována cenou podkladového aktiva a její časová hodnota vyjadřuje pravděpodobnost, že daná opce bude poskytovat v době své splatnosti zisk, v okamžiku splatnosti opce je pak časová hodnota nulová. U akciových opcí jsou opční prémie uváděny v ceně na jednu akcii, přičemž jedna opce většinou obsahuje 100 kusů akcií.

Časová hodnota opce: Je to pravděpodobnost, že opce přinese svému majiteli zisk před datem expirace. Časová hodnota opce je rovna opční prémii zmenšené o vnitřní hodnotu opce. Obecně platí, že čím vzdálenější je doba expirace, tím vyšší je časová hodnota opce, nicméně je více faktorů, které na hodnotu mají vliv.

Opční multiplikátor: U opcí je to číselná hodnota, podle které můžeme určit celkovou hodnotu opční prémie vyjádřenou v příslušné měně. Tato hodnota je determinována počtem aktiv, které jsou vázány k příslušnému obchodu.Pokud je multiplikátor roven například 100 a cena opce je $0,4, tak konečná cena, kterou zaplatíme za opci (opční prémie), bude $40 a jsme v pozici, ve které máme právo prodat či koupit 100 akcií. Tuto opční prémii získá vypisovatel neboli prodejce opce.

Datum expirace opce (expiration date): Označuje poslední den, kdy může majitel opce tuto opci uplatnit.Investor uplatňuje opci v případě, že mu přinese zisk. Pokud je vnitřní hodnota opce nulová, tak ji majitel nechává propadnou a opce se stává bezcennou. Majitel tak ztratí pouze částku, kterou za opci zaplatil – opční prémii.

Slovník pojmů

Další termíny, které tento slovník pojmů neobsáhl zajisté naleznete v dalších článcích na našich stránkách.

Přejeme mnoho úspěchů!