Složitější strategie obchodování s opcemi: Straddle

Strategie Straddle se používá v případě, že obchodník predikuje  silný pohyb ceny podkladového aktiva na trhu – Long straddle nebo naopak spíše ,,mrtvý“ trh bez výraznějších změn – Short straddle. Vstupuje tedy do pozice s call opcí a put opcí se stejnými strike cenami a stejnou dobou expirace. Existují dva typy Straddle podle toho, jestli se obchodník rozhodne opci koupit nebo naopak prodat.

Long straddle

Tato strategie je složena z pozic long call a long put a rozhoduje zde vztah spotové a strike ceny.

V případě, že je spotová cena menší než strike cena, vyplatí se využít put opci, která má v takové situaci určitou vnitřní hodnotu a call opci nechat propadnout. Obchodník realizuje zisk tehdy, pokud je vnitřní hodnota využité put opce vyšší než náklady na opční prémie obou opcí.

Opční prémie u využité opce je výrazně vyšší, protože je takzvaně ,,v penězích“, má určitou vnitřní hodnotu, jak jsme si blíže popsali v článku ITM, ATM a OTM aneb další rozlišení opcí a naopak nevyužitá, vyexpirovaná long call opce bude mít nulovou vnitřní hodnotu, její hodnota bude dána pouze časem a vzdáleností od strike ceny. Z toho vyplývá, že čím více se bude rozdíl mezi spotovou cenou a strike cenou prohlubovat pro obchodníka v příznivém směru, tím větší bude obchodníkův zisk.

Čím blíže je pak spotová cena strike ceně, tím vyšší může být ztráta. Takže pokud je opce takzvaně ,,při penězích“ (viz. článek ITM, ATM a OTM aneb další rozlišení opcí), tak se ztráta bude rovnat velikosti opčních prémií, které v takovém případě nebudou malé.

Long straddle

Long straddle

Short straddle

Short straddle je zrcadlovou strategií k long straddle. Zde se naopak obchodník stává ziskovým v případě, že se přiblíží spotová cena strike ceně natolik, aby byly opční prémie dohromady vyšší než rozdíl mezi cenou spotovou a cenou strike. Největšího zisku by tedy obchodník dosáhl, pokud by se obě ceny rovnali neboli by se jednalo o ATM opce.

Short straddle

Short straddle