Složitější strategie obchodování s opcemi: Strangle

Strategie Strangle

Strangle je velice podobný Straddle. Liší se tím, že strike ceny u obou opcí jsou odlišné.

Long Strangle

Je složena stejně jako long straddlelong call opce a long put opce se shodnou dobou expirace, ale s odlišnými strike cenami.

Strike ceny se zvolí tak, aby byla aktuální spotová ceny mezi nimi, přičemž call opce má vyšší strike cenu a put opce naopak nižší strike cenu. Ani jednu z opcí není výhodné využít, pokud je spotová cena mezi cenami strike, v takovém případě utrží obchodník ztrátu, která se rovná výší opčních prémií.

Zisk se zvyšuje s tím, jak se spotová cena vzdaluje od intervalu strike cen.

Long strangle

Long strangle

Short Strangle

Obrácená strategie k long strangle. Obchodník zde kombinuje short call a short put opci. Pozice se stane ziskovou, pokud spotová cena leží mezi strike cenami, tehdy se bude zisk rovnat opčním prémiím. Naopak pokud se spotová cena dostane z intervalu, obchodník bude ve ztrátě, která se bude prohlubovat se zvyšující se vzdáleností spotové ceny od intervalu, který svírají strike ceny.

Short strangle

Short strangle

Pokud vás strategie obchodování opcí zaujali, tak rozhodně doporučujeme podívat se na další článek Složitější strategie obchodování s opcemi: Spread, kde jsou popsány velice oblíbené opční pozice Spread, které používají long a short pozice opcí stejného typu (put nebo call), ale liší se expirační dobou nebo strike cenou.