Složitější strategie obchodování s opcemi: Synthetic forward

Existují různé základní strategické pozice, které obchodníci s opcemi kombinují podle očekávaného vývoje na trhu. V následujících článcích jsou popsány čtyři základní strategie, které se aplikují v závislosti na tržním vývoji a očekávání investora. První z nich jsou pozice zvané Synthetic forward.

Synthetic long forward

SLF je kombinací long call opce a short put opce. Obě opce mají nastavenou stejnou cenu strike a stejnou dobu expirace, a jejich použití tedy závisí pouze na vývoji podkladového aktiva.

Pokud bude spotová cena podkladového aktiva vyšší než strike cena, bude výhodné uplatnit call opci. V takovém případě bude výnos obchodníka rozdíl mezi spotovou cenou a strike cenou zmenšen o opční prémii call opce a naopak zvýšen o prémii put opce. Pokud bude spotová cena podkladového aktiva naopak nižší, vyplatí se uplatnit put opci a postup bude opačný.

Obchodník dosáhne zisku pokud součet rozdílu cen a rozdíl mezi opční prémií a hodnotou nevyužité opce bude větší než nula. Zisk může růst neomezeně s růstem ceny podkladového aktiva.

Synthetic long forward

Synthetic long forward

Synthetic short forward

Zde je kombinace přesně obrácená než u Synthetic forward, takže long put opce a short call opce. Opět se shodují jak ve strike ceně, tak v datu expirace. Obchodník bude ziskový pokud spotová cena bude menší než realizační cena a rozdíl mezi  prémiemi short call a long put opcí dohromady. Tento zisk může růst omezeně až do doby, kdy se cena podkladového aktiva bude rovnat nule.

Synthetic short forward

Synthetic short forward

Synthetic forward je snad nejznámější ze strategických pozic opčních obchodů a vlastně i patří k těm jednodušším z nich. O těch složitějších se můžete dočíst v následujících článcích, které začínají strategií Straddle: Složitější strategie obchodování s opcemi: Straddle.