Spread

Jistě každý slyšel o pojmu spread. Spread je aktuální hodnota mezi nákupní a prodejní cenou aktiva (rozdíl mezi ,,bid“ a ,,ask“ cenou). Pojem spread je samozřejmě používán i u obchodování s opcemi. Je tu však rozdíl, zde označuje spread rozdíl mezi tzv. strike cenou a tržní hodnotu opce. Neboli mezi předem dohodnutou cenou, za kterou má být opce prodána v předem dohodnutém čase a její aktuální tržní (spotovou) cenou.