Straddle aneb další strategie obchodování opcí

Straddle

Dnes se podíváme na další z opčních strategií.

Long Straddle

Strategie je tvořena koupí call opce a put opce na témže podkladu (akcie, úroková míra, index nebo jiné). Tyto dvě opce jsou zakoupeny se stejnou strike cenou a expirací. Kupující Long Straddle bude v zisku, pokud se cena podkladu pohne značným způsobem od strike ceny, ať již nahoru či dolů. Znamená to tedy, že investor bude kupovat Long Straddle, pokud si myslí, že trh je velmi volatilní a očekává silný pohyb, ale neví, kterým směrem. Tato strategie má omezené riziko. Kupující může v nejhorším případě přijít o zaplacená opční prémia opcí, jež nakoupil. Potenciál zisku záleží na síle pohybu podkladu a je tedy neomezený.

Straddle

Straddle je výhodné nakoupit, pokud očekáváme silný pohyb na trhu. Bez pohybu trhu nám opce jednoduše propadnou.

 

Short Straddle

Jedná se o nesměrovou strategii, která je tvořena prodejem put a call opce na stejném podkladu, strike ceně a expiraci. Potenciál zisku je omezen na součet prémií prodaných opcí a riziko je v podstatě neomezené, jelikož pokud se cena podkladu výrazně změní, jsme povinni plnit a naše ztráta může být značná. Tato strategie je opakem Long Straddle, kde jsme očekávali velký pohyb. V této strategii jsme na opačné straně a naopak očekáváme, že cena podkladu se do expirace příliš nezmění. Bod zlomu, kde se začínáme dostávat do ztráty, je v bodě, který je za součtem našich obdržených opčních prémií.

Straddle

 

Prodej Straddle může být velmi rizikový vzhledem k možnosti neomezené ztráty, zatímco potenciál zisku je omezen součtem opčních prémií. Výhodou Strategie je větší pravděpodobnost ziskovosti, jelikož trh většinou zůstává v nějakém pásmu.

Přejeme mnoho úspěchů!