Strike cena opce

Strike cena

 

Co je to strike cena? Strike cena opce je cena, na které se předem dohodl kupující s prodávajícím. Je to cena, za kterou může kupující opce kdykoli prodat prodávajícímu či nakoupit od prodávajícího podkladové aktivum, na které byla opce vypsána.

To znamená, že pokud například koupím CALL opci na McDonald se strike cenou 90 USD, mám právo kdykoli uznám za vhodné koupit od prodávajícího opce akcie McDonaldu za cenu 90 USD (1 opce = 100 akcií), nehledě na cenu aktuální  akcií a prodávající opce mi je musí prodat za cenu 90 i kdyby byla cena na trhu 200 USD.

Stejný případ nastává pokud jsem koupím PUT opci se strike cenou 90 USD. V takovém případě mám právo prodat prodávajícímu akcie McDonald za cenu 90 USD, nehledě na aktuální cenu na trhu.

Tyto práva samozřejmě využiji jen, pokud je to pro mne výhodné. Nebudu například nakupovat za cenu 90 USD o prodávajícího opce, pokud je na trhu cena nižší než právě 90 USD – jednalo by se o špatný obchod.

Pokud nejsem na straně kupujícího opce, ale jsem nakopak prodávající opce, je situace opačná. V takovém případě mám povinnost plnit za předem dohodnutou cenu, požaduje-li to protistrana.

strike cena

Přejeme mnoho úspěchů!