Uplatnění opce

Uplatnění opce

Kupující opce má právo opci uplatnit, tedy požadovat plnění na dle parametrů daného opčního kontraktu. V případě call opce má majitel právo koupit od prodávajícího opce podklad za realizační cenu, čímž se dostává do dlouhé pozice na podkladu. V případě put opce má majitel opce právo prodat vypisovateli opce podklad za realizační cenu. V tomto případě tedy uplatněním opce vzniká u kupujícího krátká pozice.

Kdy se vyplatí uplatnění opce? Call opci je vhodné uplatnit v případě, že daný podklad chceme vlastnit a cena podkladu je nad bodem nulového zisku.

uplatnění opce

Pro call opci s realizační cenou 50 USD, nakoupenou za 2 USD, je bod nulového zisku 52 USD.

V případě, že cena podkladu na burze bude 55 USD, uplatněním opce získám podklad za 50 USD. Náklady na opci byly 2 USD, proto celkové náklady na nákup jsou 52 USD, což je méně než aktuální tržní cena 55 USD. Po uplatnění je možné prodat podklad se ziskem 3 USD.

V případě, že cena podkladu na burze bude 45 USD, podklad uplatněním opce je možné získat za 50 USD, což přináší ztrátu 5 USD. Proto je efektivnější nakoupit podklad na burze za 45 USD. Náklady na opci byly 2 USD, proto celkové náklady jsou 47 USD, což je méně, než by byly realizací opce.

Situace je obdobná pro put opci. Uplatněním put opce však vzniká krátká pozice na daném titulu.

V případě, že cena podkladu na burze bude 40 USD, je výhodnější pro vstup do krátké pozice uplatnit opci. Jejím uplatněním totiž vzniká krátká pozice na ceně 50 USD. Po započítání nákladů na nákup put opce se vstup realizoval na ceně 48 USD. Prodejem podkladu přímo na burze, bez realizace opce, by bylo možné obdržet jen 40 USD.

V případě, že cena podkladu na burze bude 60 USD, je výhodnější nechat opci vyprchat, čímž vzniká náklad 2 USD a následně prodat za 60 USD. Krátká pozice tedy vzniká za cenu 58 USD. Uplatněním opce by výnosy z prodeje byly jen 50 USD snížené o náklady na koupi opce 2 USD, tedy jen 48 USD.

Tolik pro dnešek o uplatnění opce, příště si řekneme něco o přiřazení opce.