Výpis opcí

Výpis opcí – co to je a jak na to?

Obchod má vždy dvě strany. Jednu kupující a druhou prodávající. Pokud opci kupujeme, jsme kupujícími a z opce nám plynou nějaká práva. Pokud, ale opci prodáváme, jsme vypisovatelem a práva prodáváme.

Za prodej těchto práv obdržíme peníze, tzv. opční prémii. Na druhou stranu, ale pokud se kupující rozhodne tyto práva uplatnit, jsme povinni je plnit.

Pokud tedy prodáme opci, provádíme výpis. Výpis může být dvojího typu:

  • výpis call opce – vypíšeme call opci a obdržíme opční prémii závislou na řadě faktorů (vzdálenost od strike ceny, doba expirace, volatilita podkladu a jiné), z výpisu nám plyne povinnost prodat kupujícímu určitý počet podkladu za předem dohodnutou cenu, pokud o to kupující požádá (uplatní opci) do určité doby (expirace)
  • výpis put opce – vypíšeme put opci a obdržíme opční prémii závislou na stejných faktorech jako call opce, z výpisu nám plyne povinnost koupit od protistrany určitý počet podkladu za předem dohodnutou cenu do určité doby (expirace)

Musíme si uvědomit, že výpis opcí nám okamžitě přinese finanční prostředky (obdržená opční prémie), ale vzniká nám riziko neomezené ztráty, jelikož cena podkladu může jít daleko za předem stanovenou cenu a my budeme nuceni plnit. Opci můžeme samozřejmě uzavřít opačnou transakcí pokud se dostáváme do ztráty, ale za to musíme zaplatit opční premii protistraně.

Čím vzdálenější volíme strike cenu od aktuální při výpisu a kratší dobu expirace, tím je riziko, že budeme ve ztrátě nižší, tím, ale také samozřejmě značně klesá opční prémium, které za výpis od protistrany obdržíme.

Výpis

Pokud chceme výpis provést, postačí najít požadovanou opci u brokera, který burzovní opce umožňuje obchodovat a zadat prodejní příkaz. Pozice -1 pak značí, že jsme vypsali 1 opci.

Před provedením výpisu se seznamte detailně se všemi možnými riziky.

Přejeme mnoho úspěchů!